KURALLAR

 

 1. Formun ana dili Türkçe’dir. Delege sunmak istediği tüm belge ve düşünceleri Türkçe belirtmelidir.
 2. Oryantasyon, komite çalışmaları ve genel kurul sırasında sadece görevli kişiler bulunabilir.
 3. Katılımcılar her daim birbirlerine saygılı davranmalı ve güler yüz göstermelidir.
 4. Forum sırasında her delege her türlü konuda eşit hakka sahiptir.
 5. Her delege genel kurulda komite başkanları aracılığıyla karara veya duruma itiraz etme hakkına sahiptir.
 6. Komite çalışmaları ve genel kurul esnasında tütün veya alkol içeren maddeler kullanılamaz ve bulundurulamaz.
 7. Delegeler yaka kartlarını güvenlik amacıyla forum süresince yakalarında taşımakla yükümlüdür
 8. Her komitenin konusu önceden belirlenmiştir.
 9. Forum süresince katılımcılar konuşma ve tartışma sırasında kırıcı ve aşağılayıcı kelimelerden kaçınmalı ve birbirlerine saygı çerçevesinde davranmalıdır.
 10. Delegeden her türlü aktivite esnasında aktif bir şekilde tartışmalara katılması ve düşüncelerini saygı çerçevesinde özgür bir şekilde belirtmesi beklenir.
 11. Forum sırasında yaşanan herhangi bir sorun halinde sorunun koordinatör öğretmen ve başkanlara iletilmesi önerilir.
 12. Dört günlük forum sürecinde komite çalışmalarına ve genel oturumlara katılım beklenmektedir
 13. Şehir dışından gelecek olan öğrencilerin Mersin’e ulaşımları kendi imkânlarıyla sağlanacaktır.
 14. Geçerli bir neden belirtmeksizin, foruma 2 saatten fazla geç kalındığı takdirde sertifika verilmeyecektir.
 15. Genel kurul günü geçerli bir neden belirtmeksizin 1 oturuma katılmayan delegeye sertifika verilmeyecektir.
 16.  Ödeme alındıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı katılamayacak olanlara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 17. Konferans asayiş ve işleyişini aksatacak veyahut bozacak olan katılımcılar hakkında konferans başkanları tarafından tutanak tutularak sertifika verilmeyecektir.